Časopis Naše řeč
en cz

„Odvlivňovat se“

[Short articles]

(pdf)

-

K nečeskému slovesu ovlivňovat přibylo do páru už také sloveso odvlivňovat (se); v Národní politice 26. XI. 1939 jsme je čtli v nadpise „Jak se člověk odvlivňuje od přírody“. Za toto pochybné obohacení českého slovníku však budeme původci sotva vděčni; je to totiž slovo vytvořené tak typicky nečeským způsobem, že běží mráz po zádech už při pouhém pohledu na ně. Česky říkáme a píšeme míti vliv, působiti (nějakým vlivem) na někoho místo „ovlivniti, ovlivňovati“; býti pod něčím vlivem n. pod vlivem něčeho místo „býti ovlivňován“; a zbavovati se, zprošťovati se vlivu, osvobozovati se od vlivu a p. místo „odvlivňovati se“. Onen nadpis by tedy zněl po česku „Jak se člověk zbavuje vlivu přírody“ n. „…vyprošťuje z vlivu přírody“ n. „…osvobozuje od vlivu přírody“ a p.

Naše řeč, volume 24 (1940), issue 3, p. 95

Previous Lidové výrazy

Next Předejíti, předcházeti něco