Časopis Naše řeč
en cz

Žádati čeho

[Short articles]

(pdf)

-

(A. N.) Sloveso žádati se v staré době pojilo zpravidla s genitivem, na př. ty méj svatby žádáš (Leg. o sv. Kat.), žádaj každému dobrého (Štítný, kníž. šest.), myslce vždy žádá vojny (Alexandreis) atd. Ale už v nejstarších památkách shledáváme u tohoto slovesa také vazbu akusativní (na př. v Dalimilovi; krev si žádal), s počátku jen tu a tam, časem však dokladů akusativní vazby čím dál tím víc přibývá, až konečně v usu dnešním je poměr obrácený: sloveso žádati mívá u sebe obyčejně předmět v akusativu (žádati od koho důkazy) nebo vazbu předložkovou (žádati koho oč nebo zač), kdežto genitiv je u něho řidší a působí už archaisticky. Jen ve významu »vyžadovati čeho« mívá sloveso žádati častěji genitiv; tu bývá zpravidla spojeno se zvratným zájmenem si, na př. dílo (si) žádalo velké námahy, nemoc (si) žádala pečlivého ošetřování a pod. O tom viz Gebauer-Ertl 2, 1926, Gebauer-Trávníček, Příruční ml. 347 a NŘ. VII, 92, X, 243 a j.

Naše řeč, volume 20 (1936), issue 7, p. 188

Previous Využíti čeho, využitkovati co

Next Josef Bečka: Adjektiva polodějová

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1