Časopis Naše řeč
en cz

Kocanda

[Short articles]

(pdf)

-

(NŘ. 18, 121) K našim poznámkám o slově kocanda píše prof. Leopold Zubr: »U nás ve Mšeci na Novostrašecku znamená slovo kocanda šťávu, která vytéká ze švestek, když se suší na větším žáru. Dokud bylo u nás více švestkových zahrad a bylo také sušáren více (dnes jsou snad v celé obci už jen asi tři nebo čtyři, poněvadž švestkové stromoví pohynulo), chodily děti do sušárny a kocandu tam lízaly a dostávaly pečárky, t. j. dosušující se, ale ještě dosti zaměklé švestky jako pamlsek.«

Sloveso kocati se, pokocati se (NŘ. 17, 300) zná prof. Zubr z Třebechovic pod Orebem s významem ‚pomazliti se, pomilovati se‘. Dítě se chodí k matce nebo k otci pokocat. Název hospody kocanda vysvětluje odtud podobně jako L. Bubelová na uv. místě NŘ. Souvislost slov kocati se ‚mazliti se‘ a kocanda ‚lízačka‘ naznačují podle něho slova utvořená od slovesa lízati, na př. lízal, lízalka, voliza; jimi se na Novostrašecku označují lidé, kteří se rádi hubičkují.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 6-7, p. 217

Previous Kabele

Next Magor