dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Druhopis, čistopis

[Short articles]

(pdf)

-

(J. H.) O slově druhopis platí to, co NŘ. 9, 1925, 256 a 16, 1932, 288 napsala o slově prvopis. Je to sice slovo nové, ale potřebné, neboť nelze je nahraditi jiným slovem starším. Druhopisem se myslí jeden ze dvou (nebo několika) úplně stejných exemplářů listiny nebo spisu, z nichž je každý stejně originálem, tedy nikoli opisem (bývá tomu tak na př. při smlouvách; zúčastněné strany dostanou každá po jednom exempláři smlouvy). Slovo čistopis (t. j. opis na čisto) je utvořeno způsobem obdobným. Prof. Zubatý o něm sice v NŘ. 10, 1926, 84 prohlásil, že je to »nádenický výrobek« (to ostatně stejnou měrou lze říci i o slovech prvopis, druhopis, neboť i to jsou útvary velmi hrubé), přes to však třeba uznati jeho potřebnost. Kancelářská terminologie se bez něho asi neobejde a lepší náhrady, která by byla stejně stručná, za ně nemáme.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 6-7, p. 216

Previous Datumové razítko

Next Důsledně