Časopis Naše řeč
en cz

Souvislý

[Short articles]

(pdf)

-

(A. O.) Podle toho, co je vyloženo v V. roč. NŘ. na str. 281, je nesprávné, užije-li se výrazu souvislý tak, jako je tomu ve větě: »Ale jak postupovaly změny životních podmínek venkova, zejména rozvoj komunikací, industrialisace, nové technické vynálezy, s tím souvislý rychlý vzrůst obyvatelstva a změny v pracovní technice i v zaměstnání venkovského lidu,…« Význam českého příd. jména »souvislý« je užší než význam německého slova zusammenhängend; správně mluvíme na př. o souvislém pásmu hor (v kterém není přestávek, mezer), o souvislé řeči (v které není mezer fysických ani skoků myšlenkových) a pod. V oné větě [159]jde patrně o rychlý vzrůst obyvatelstva, souvisící s rozvojem komunikací, s industrialisací a s novými technickými vynálezy. Mělo v ní tedy státi »souvisící s tím (nebo s tím spojený) rychlý vzrůst obyvatelstva atd.«, nikoli »souvislý«, protože toto slovo znamená tolik co »nepřetržitý« a p.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 5, pp. 158-159

Previous Sedění

Next Stíhací letectvo, stíhací letoun, stíhačka

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1