Časopis Naše řeč
en cz

Kožišina

[Short articles]

(pdf)

-

(X. Y.) Není pravda, že se odjakživa říká kožešina a že se teprve v poslední době uměle zavádí tvar kožišina. Naopak tvar kožišina je starší a v jazyce spisovném žije odedávna bez přerušení až podnes, takže není třeba teprve uměle jej obnovovat. Základem slova kožišina je jméno kožich, stejně jako je tomu u jmen kožišník, kožišnictví, kožišnický a pod. [157]Tvar kožešina vznikl v jazyce lidovém disimilací dvou i, podobně jako na př. vznikl nespisovný tvar komeník z kominík, Roketnice z Rokytnice, učeliště z učiliště atd., a přikloněním k slovu koželuh. Nevíme, proč by při slově kožišina měl jazyk spisovný dávati přednost tvaru zkomolenému usem lidovým, když v jazyce žije i původní tvar správný. Je-li na většině pražských obchodních nápisů psáno »kožešiny«, neznamená to zatím ještě mnoho; na těch nápisech je i jinak mnoho odchylek od platné jazykové normy, a kdyby se jazyk spisovný řídil jimi, dopadlo by to s ním asi velmi podivně.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 5, pp. 156-157

Previous Kabel, kabele

Next Měrodatný či směrodatný