dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Čárka před spojkou než, jako a před spojkou tak ve spojení jak-tak

[Short articles]

(pdf)

-

(A. O.) Jde tu sice o maličkost, ale je třeba, aby bylo jasno i v takových maličkostech. Podle Pravidel českého pravopisu nepíšeme. Je tedy nesprávné, byla-li vynechána čárka před spojkou než je-li celá věta; pakliže následuje jen nějaký člen věty, čárku před nimi nepíšeme. Je tedy nesprávné, byla-li vynechána čárka před spojkou než ve větě: Je k tomu dokonce doba vhodnější, než byla při desátém výročí převratu. A vynechal-li dotčený pisatel čárku před spojkou jako ve větě: … i takoví básníci, jako byli Čelakovský, Čech atd., dopustil se téže chyby, protože spojka jako v této větě právě tak jako ve větě oné spojka než uvozuje celou větu (za spojkami než a jako následují tu určitá slovesa). Do věty: Ještě důležitější než opatrnost k slovům cizím, přejatým a napodobeným, je pozor na vnikání cizího ducha do jazyka v oboru… čárka před než nenáleží, protože spojka než v ní uvozuje jen člen věty. Příklady: Je krásnější, než jsem se nadál. Jsou stejně neobezřelí, jako jsme bývali my. Ale: Je krásnější než dříve. Jsou stejně neobezřelí jako my. Pro úplnost dodáváme, že ve spojení ne tak jako bývá čárka před jako vždy. Na př.: K vítězství ne tak množství bojovníků, jako dobrý řád a smělost napomáhá. Mimo to se zpravidla klade čárka před jako, kterým se uvozuje výčet nebo příklady. Na př.: V bazaru koupíš lacino památnosti z cest, jako koberce, zdobené nože a p. Okresní úřady jsou ve větších městech, jako v Olomouci, Přerově, Kroměříži atd. Rovněž nesprávné je nedělat [155]čárku před tak ve spojení jak tak (čárka se klade i před druhé jednak, dílem, brzo ve spojeních jednak jednak, dílem dílem, brzo brzo). Sluší tedy psáti: vyhověti jak potřebě logické přesnosti, tak obecné srozumitelnosti…, …jak v městech, tak na venkově…, …jak ve středověku, tak v počátcích renaissance.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 5, pp. 154-155

Previous Aranžér

Next Dáma