dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Aranžér

[Short articles]

(pdf)

-

(J. H.) Pravidla čes. pravopisu uvádějí jen slovo arrangement a píší je pravopisem původním. Není však pochyby, že nynější pravopis slov aranžér, aranžérství, aranžovati a pod. tím není nikterak dotčen a že není třeba nutit se při nich do pravopisu cizího. Slovo arrangement zachovalo cizí způsob psaní proto, že se samo vzpírá počeštění (stejně jako na př. slova abonnement, departement a j.), ale ostatní uvedená slova se české úpravě nebrání. Jsou to vesměs slova u nás vžitá a zdomácnělá, a proto je píšeme po česku. Podobný rozdíl ve psaní jako u slov aranžér, arrangement je také u slov angažovati a engagement, jež jsou uvedena v abecedním seznamu Pravidel.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 5, p. 154

Previous O.: Z našich časopisů

Next Čárka před spojkou než, jako a před spojkou tak ve spojení jak-tak