Časopis Naše řeč
en cz

Zpřitažliviti

[Short articles]

(pdf)

-

(J. H.) Toto sloveso je ukázka jazykové módy, o níž jsme psali 17, 96. Proti tomu, aby se od přídavného jména podle typů v jazyce dosud živých utvořilo nové sloveso, je-li ho nutně zapotřebí, nelze arci nic namítat, ale pochybujeme, že by byla k utvoř. slovesa »zpřitažliviti« vedla nezbytná potřeba. Kromě toho ve větě »Čím zpřitažliviti školní služby boží?« působí vedle tradičního spojení »služby boží« jako křiklavá disonance. Proto bychom vždycky dali přednost způsobu jinému, na př. »učiniti přitažlivějším« a pod. Na jiný takový novotvar nás upozornil prof. P.; na holičské reklamě četl: »Trvaliti Vás možno i ve Vašem vlastním bytě.« »Naše úřední čeština« 12, 1933, 130 zaznamenala spojení »trvalení bez elektriky (!)«, rovněž z holičské reklamy. Takhle ovšem jazyk obohacovati nelze; za chvíli bychom si ani nerozuměli, jako nerozuměli současníci »spěšnovedovi« Sýkorovi, když lepil svá nová slova, stejně fantastická a nesmyslná.

Naše řeč, volume 18 (1934), issue 1, p. 32

Previous Přípona infinitivní

Next Karel Erban: Kvantita v českém verši