Časopis Naše řeč
en cz

Přechodník

[Short articles]

(pdf)

-

(V. K.) Ve větě »ministru sociální péče se ukládá, aby tento zákon provedl, dohodna se se zúčastněnými ministry,« je tvar dohodna se správný. Děje této věty vyjádřené slovesy provésti a dohodnouti jsou nesoučasné v budoucnosti (provede zákon, ale dříve se dohodne), a proto se musí užíti přechodníku budoucího. Tvar aby provedl přes své příčestí minulé činné má smysl budoucí, neboť vyjadřuje účel, k němuž ono nařízení směřuje.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 10, p. 242

Previous Poručík v záloze

Next Rozdělování slov