Časopis Naše řeč
en cz

Rozdělování slov

[Short articles]

(pdf)

-

(R. B.) O tom, zda je při rozdělování slov třeba psáti pomlčku na konci řádku i na počátku řádku následujícího, či jenom na konci řádku prvního, nevykládají výslovně ani Pravidla čes. pravopisu ani mluvnice českého jazyka. Ale o jejich mínění lze se přesvědčiti z jejich shodné praxe. Podle ní stačí jen pomlčka jedna, a je tedy zhola zbytečné opakovati ji znova na počátku řádku, na kterém slovo pokračuje. Proto při rozdělování píšeme: ve-/selý, pro-/spěš-/ný a pod. (šikmá čára označuje konec řádku), nikoli ve-/-selý atd. Totéž platí i o slovech složených, spojených čárkou spojovací, neboť i zde by bylo úplně zbytečné pomlčku opakovat, když stačí k vyjádření pomlčka jediná. Proto píšeme: trať Bratislava-/Žilina, budeme-/li a pod., nikoli Bratislava-/-Žilina, budeme-/-li.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 10, p. 242

Previous Přechodník

Next Vytyčiti