dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Přechodník

[Drobnosti]

(pdf)

-

(V. K.) Ve větě »ministru sociální péče se ukládá, aby tento zákon provedl, dohodna se se zúčastněnými ministry,« je tvar dohodna se správný. Děje této věty vyjádřené slovesy provésti a dohodnouti jsou nesoučasné v budoucnosti (provede zákon, ale dříve se dohodne), a proto se musí užíti přechodníku budoucího. Tvar aby provedl přes své příčestí minulé činné má smysl budoucí, neboť vyjadřuje účel, k němuž ono nařízení směřuje.

Naše řeč, ročník 15 (1931), číslo 10, s. 242

Předchozí Poručík v záloze

Následující Rozdělování slov