Časopis Naše řeč
en cz

Odčítati

Dr. Josef Štěpánek

[Short articles]

(pdf)

-

Užívati českého slovesa odčítati za německé ablesen mám za nesprávné a zbytečné. Slovo odčítati se ustálilo jako označení pro jeden ze základních úkonů početních a nelze ho bez porušení smyslu užívati pro úkon, kterým zjišťujeme některé veličiny fysikální. Proto všude užívám slovesa měřiti v náhradu za něm. ablesen. Všechny přístroje, kterými zji[242]šťujeme veličiny, jsou přístroje měřicí, a proto je správné, když říkáme: »Změřte teplotu!« »Změřte tlak vzduchu!« atd. To je zcela jasné a úplně to postačí.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 10, pp. 241-242

Previous Novák, předseda

Next Poručík v záloze