Časopis Naše řeč
en cz

»Slečna doktor«

[Reviews and reports]

(pdf)

-

(Viz NŘ. XIV, 1930, 108.)

Rektorát českého vysokého učení technického v Praze poslal Naší řeči toto oznámení (č. 1169b/31 ze dne 2. III. 1931):

»Akademický senát českého vysokého učení technického v Praze usnesl se ve schůzi konané dne 25. února 1931 doporučiti všem členům zdejších profesorských sborů, aby při promocích a v úředním i soukromém styku užívali jediné správných tvarů inženýrka, doktorka, demonstrátorka, asistentka, docentka, profesorka, oficiálka atd.«

Redakce NŘ. vítá toto usnesení s upřímným zadostučiněním a těší se, že nepřirozené a nečeské tituly toho druhu, jako je nadpis tohoto oznámení, přece jednou ustoupí způsobu správnému. Bylo by jen třeba, aby i jiné úřady následovaly příkladu našich vysokých škol.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 5, p. 119

Previous Jiří Haller: Karel Hlaváček, typ české dekadence, I.

Next vm. (= Václav Machek): Tatry