Časopis Naše řeč
en cz

Kurs správné češtiny

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Oznámení. — Kurs správné češtiny, pořádaný Klubem moderních filologů v Praze, zahájí letní semestr dne 17. února 1931. Přednášet se bude ve dvou odděleních po 2 hodinách týdně, a to v odd. A každou středu od půl 7. do půl 9. večer v VII. tř. reálky v Praze I. v Dušní ul., v odd. B každé úterý od půl 7. do půl 9. večer v III. A tř. téhož ústavu. Přednášet bude dr. Jiří Haller. Školné za pololetí činí 60.— Kč. Zápis do kursu bude od 2. do 14. února od 14. do půl 19. hodiny, v neděli 8. a 15. února od 9. do 12. hodiny v prof. knihovně žen. učit. ústavu v Praze I. v Křižovnické ulici, nebo na začátku jednotlivých hodin. Redakce Naší řeči doporučuje tento kurs svým čtenářům.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 1, p. 23

Previous Z kanceláře Slovníku jazyka českého

Next Bucek