Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Od 1. května 1930 do 31. prosince 1930 byly do Slovníku odevzdány tyto úkoly: 1. Khun, Mravná a spasitedlná kázání 1778; Článkové všeobecného sněmovního snešení 1778; Fišer, Husitské kacířství 1778; Muratorius, O pravé křesť. pobožnosti 1778; Šimek, Krátký výtah všeob. historie přiroz. řečí 1778; Katechismus veliký 1778; Katechismus k vyučování mládeže 1778; Výtah katechismu arcibiskupského 1778; Heilmann, Hlas pastýře 1778; Wolf-Bossuet, Vyložení učení katolického 1778; Cherney-Steydel, Zpráva o kunštu babském 1778; Táborský, Krátké vypsání země české 1778. 2. Wegh, Horlivé a nábožné modlitby 1807; Tomsa, Instrukcí pro školní dohledače 1807. 3. Chmela-Velde, Jarvod Zlatohvězd 1827. 4. Pražské noviny a Rozličnosti 1831. 5. Časopis Musea 1833; Krok III., 1. 1833. 6. Tomsa, Veselá přástevnice 1835 a 1837; 7. Tyl, Matka a dcera 1841; Láska v nárožním domě 1841; Paleček I—IV. 1841; Hajniš, Trnky 1841; Štěpánek, Kat amsterodámský 1841; Štěpánek, Tři hodiny před svatbou 1841. 8. Chocholoušek: Drak Notjajský 1846; Ilia 1846; Jiřina 1846; Travič 1844; Templáři v Čechách I., II. 1843. 9. Kapper, České listy 1846; Vocel, Hlatipisec 1846; Sušil, Hymny církevní 1846; Paleček 17., 18., 1846; Macháček: Bulhar, Půjčka, Záviš, Drobnější básně 1846, Vocel, Labyrint slávy 1846. 10. Klicpera, Příchod Karla IV. do Čech 1855; Donovský, Tři Čechové 1855; Pittersberg Kronika lazební doby v Milodole 1855. 11. Shakespear: Kupec benátský (Kolár) 1859; Jindřich IV., 1. (Čelakovský) 1859; Julius Caesar (Doucha) 1859; Jindřich VI. 2. (Malý); Jindřich VI. 3. (Malý) 1862; Večer tříkrálový (Doucha) 1862; Veta za vetu (Čejka) 1862; Richard II. (Doucha) 1862. 12. Puškin (Bendl), Oněgin 1860; Neruda, Francesca di Rimini 1860; Gallat, Humoresky 1860. 13. Pfleger, Z malého světa 1864. 14. Janda, Talafús z Ostrova 1864; Nebeský, Novořecké národní písně 1864; Špindler, [21]Žižka 1864; Cervantes (Pečírka), Bláznivý rytíř 1864; Sušil, Ev. sv. Matouše 1864. 15. Hronov, Boháč a Lazar 1865; Novotný, Následování Krista dle Tomáše Kemp. 1865; Nieritz (Pečírka), Králova životní stráž 1865; Sand (Podlipská), Konsuelo 1865; Sušil, Evangelium sv. Lukáše 1865; Sušil, Evangelium sv. Marka 1865; Jahn, Svět a lidé 1865; Hronov, Loterie a karban 1865. 16. Jeřábek, Veselohra 1866; Cesty veřejného mínění 1866; Tři doby země české 1871. Vlček, Jan Pašek z Vratu 1867; F. Zákrejs, Národní hospodář 1867; J. J. Kolar, Muzikanti 1867. 18. Nebeský, Aristofanovy Žáby 1870; Sušil, Nové básně II., Smíšené básně 1870; Ruch 1870; Vlček, Paní Lichnická 1870; Sušil, Listové sv. Pavla 1870. 19. Osvěta 1872. 20. Bozděch, Z doby cotillonův 1872, Zkouška státníkova 1874, Novelky 1877, Jenerál bez vojska 1889, Světa pán v županu 1889, Náramek 1890, Dobrodruzi 1899. 21. Ehrenberger, Boj a vítězství pravdy Boží v Čechách 1872; Longfellow (Sládek), Píseň o Hiawatě 1872; Stankovský, Faust 1872; Šamberk, Svatojánská pouť 1872; Kapper, Zpěvy lidu srbského 1872. 22. Osvěta 1873. 23. Pfleger, Paní fabrikantová 1873. 24. Arbes, Romanetta I. 1878. 25. Lumír 1881, II. 26. Šmilovský, Setník Dřevnický 1881. 27. Tomek, Dějepis města Prahy V—XII (1881—1901). 28. Lier: Novely I. 1883, Feuilletony I. 1885, Píseň míru 1886, Novely II. 1886 (část I.), 1886 (část II.), Hra s ohněm 1886, Arabesky a novely I. (1886), Feuilletony II. 1888, III. 1889, Klín klínem 1899, Pokuta 1902, V područí litery 1905, Magdalena 1918. 29. Herrmann, Pražské figurky I, 1884. 30. Šubert, Jan Výrava 1886, Láska Raffaelova 1888. 31. Šimáček, Dvě dramata: Bez boje 1887 a Jiný vzduch 1894; Dvojí láska 1894, Dvě divadelní hry 1902. 32. Jirásek, Maryla 1887, Povídky a novely II. 1887, Zemanka 1887. 33. Podlipská, Svatební den 1887. 34. Machar, Confiteor 1887. 35. Herrmann, U snědeného krámu 3. a 4. díl (doplněno) 1890. 36. Vrchlický: Hostem u básníků 1891, Schiller, Vilém Tell 1892, Echegaray, Světec či blázen 1893, Moderní básníci francouzští 1893, Tři knihy vlaské lyriky 1894, Echegaray, Mariana, Baudelaire, Výbor z Květů zla 1895, Z cizích Parnassů 1895, Mickiewicz, Tryzna 1895, Arany, Budova smrt 1897, Ibsen, Nápadníci trůnu 1898. 37. Šubert: Velkostatkář 1891, Drama čtyř chudých stěn 1893, Praktikus 1889, Žně 1904. 38. Borecký: Rosa mystica 1892, Básníkův kancionál 1905. 39. Karásek, Bezcestí 1893. 40. Neumann: Nemesis 1895, Jsem apoštol 1896, Apostrofy 1896, Satanova sláva 1897, Sen o zástupu zoufajících 1903, Hrst květů 1907, České zpěvy 1910, Kniha lesů 1914, Bohyně 1915, Třicet zpěvů 1918, Nové zpěvy 1918, Horký van 1918, S městem za zády 1. 1922, 2. 1923, Elbasan 1922, Rudé zpěvy 1923, Válčení civilistovo 1925, Píseň o jedné věci 1927, Básně 1914—1918, 1927, Bragožda 1928. 41. Podlipská, Mraveniště 1896. 42. Vrchlický: Napadlo rosy 1896, Bar Kochba 1897, Skvrny na slunci 1897, Zlatý prach 1897, Pavučiny 1898, Na sedmi strunách 1898, Satanela 1898, Z niv poesie nár. a umělé I. 1898, Bozi a lidé 1899, Překročen zenit 1899, Dvě doby 1900, Rok básníkův 1901, Žamberské zvony 1901, Z niv poesie nár. a umělé II. 1901. 43. Podlipská, Opuštěné dítě 1897. 44. Dyk: A porta inferi 1897, [22]Síla života 1898, Satiry a sarkasmy 1905, Stud 1900, Marnosti 1900, Milá sedmi loupežníků 1906, Smuteční hostina 1906, Premiéra 1906, Episoda 1906, Prosinec 1906. 45. Jirásek: U nás I. 1897, II. 1899, III. 1903, IV. 1904, Rozmanitá prosa II. 1905. 46. Bouška: Pietas 1897, Vánoce 1903, Duše v přírodě 1904, Legendy 1904, Děti 1918, Provencálské koledy 1927. 47. Šalda: Život ironický 1902, Loutky a dělníci boží 1917, Strom bolesti 1920, Zástupové 1921, Dítě 1923, Tažení proti smrti 1926. 48. Herrmann: Blednoucí obrázky 1904, Staří mládenci 1908, Rodiny a rodinky 1909, Muž bez třináctky 1909, Tobiáškův Štědrý den 1910, Ženitba páně Karafiátova 1911, Kancelářský prach 1912, Foxl-Voříšek 1913, Tři povídky 1913, Z pamětí starého mrzouta 1914, O živých a o mrtvých I. 1915, Příběh dušičkový 1916. 49. Dyk: Pohádky z naší vesnice 1910, G. Moro 1911, Zmoudření dona Quijota 1913, O Balkánu a o nás 1913, Prohrané kampaně 1914, Veliký mag 1915, Zápas Jiřího Macků 1916, Noci chiméry 1917. 50. Baar, Milovati budeš 1910, Mžikové obrázky II 1910, Ptáci 1910, Z duchovní správy 1911, Skřivánek 1912, Kohouti 1912, Trnky 1913, Poslední soud 1914, Mžikové obrázky III. 1914, V temných barvách 1916, V různých barvách 1918, Kanovník 1920, Počtář 1921, Naše pohádky 1921, Chodské povídky a pohádky 1922. 51. Dyk: Posel 1908, Lehké a těžké kroky 1915, Zvěrstva 1919, Ondřej a drak 1920, Posel 1922, Revoluční trilogie 1921, Pan poslanec 1921, Okno 1921, Tichý dům 1921, Poslední rok 1922, Podél cesty 1922, Zlý vítr 1922, Tajemné dobrodružství A. J. Kozulinova 1923, Můj přítel Čehona 1925, Prsty Habakukovy 1925, Domy 1926, Vzpomínky 1. 1927, 2. 1927, Holoubek Kuzma 1928, Inter arma 1928, Zpěvy v bouři 1928. 52. Borecký: Zpěvy života 1911, Pršely růže 1920, Na cizím 1920. 53. Čapek-Chod: Z města i obvodu 1913, Nové patero 1910, Patero třetí 1912, In articulo mortis 1915. 54. Vrba, Mučenníci 1916. 55. Heyduk: Slovensko 1919, Sny královské 1., 2. 1920, Oběti přesvědčení 1920, Stesky na stezkách starého zpěváka 1921, Sny královské III. 1921, Cigánská melodie 1923. 56. Herrmann: Vánoční koledy 1919, Z povídek nedělního kronikáře 1920, Evička 1920, Felíčkův román I. 1924, II. 1925, Jíra zbojník 1925, Salakušky 1925, O třech nebožtících 1925, Lidičky a zviřátka 1926, Vendelín Břitva t Bartoloměj Tlustovous 1926, O živých a o mrtvých II. 1928. 57. Rais, Trochu vřesu 1919.

Spisy zde uvedené vyexcerpovali (v závorce je číslo úkolu a počet vyexcerpovaných lístků): Dr. Marie Brožová, red. Ottova Slovníku v Praze (č. 2, 3800); Vladimír Drbal, prof. g. v Brně (č. 12, 6949); Václav Čapek, řed. cukrovaru v. v. v Čelákovicích (č. 36, 7395); Jos. Franc, řed. r. v. v. v Olomouci (č. 23, 1882; č. 13, 5413); Přem. Hájek, prof. g. v Kralupech n. Vlt. (č. 15, 11.206; č. 27, 1703; č. 47, 3160); dr. Vladimír Haller, tajemník Plodinové bursy v Praze (č. 17, 10.178); Vilém Haney, prof. g. v Kralupech n. Vlt. (č. 44, 5303; č. 49, 3550; č. 51, 3401); Jarmila Herdegenová, posl. fil. v Praze (č. 43, 174); Vojtěch Hlaváčka, učitel v Přerově (č. 54, 1229); Jaroslav Hofman, prof. g. v Praze (č. 4, 16.738); dr. Jaroslav Holeyšovský, odborový rada [23]v Praze (č. 8, 8538); Marie Holubová, prof. v Praze (č. 40, 1483); Ant. Horák, odb. učitel v Malenovicích u Zlína (č. 7, 617; č. 30, 295); Engelbert Indra, ředitel v. v. v Praze (č. 25, 2969); Ant. Jandl, odb. učitel v Hrochově Týnci (č. 50, 8813); Jos. Jaroš, prof. g. v Opavě (č. 28, 8603); Karel Kašpárek, prof. v. v. v Praze (č. 34, 3806); Jos. Kavka, prof. r. v Pardubicích (č. 24, 4173); Ema Kelišová, prof. v Praze (č. 3, 1333); Ant. Košťál, řídící učitel v. v. v Praze (č. 20, 2653); Josef Krejčí, prof. v. v. v Praze (č. 5, 15.357); Břetislav Kubala, prof. g. v Orlové (č. 57, 2077); Alois Kulhánek, ředitel reálky v Nymburce (č. 55, 4517); Max Ledvina, prof. r. v Sušici (č. 13, 5700); Josef Marášek, odb. učitel v Praze (č. 29, 1094); Frant. Maštera, asistent dráhy v. v. v Třebíči (č. 45, 20.518); dr. Václav Mostecký, prof. g. v Jindř. Hradci (č. 10, 12.551); Ludvík Novák, prof. g. v Opavě (č. 33, 79); Jan Pavlík, prof. v. v. v Plzni (č. 7, 4105); dr. Jarmila Pavlíková-Mašková, v Praze (č. 11, 3562); Frant. Poledne, prof. g. v Náchodě (č. 48, 6168; č. 56, 1941); Oldřich Prokeš, učitel v Klimkovicích (č. 35, 2078); Václav Rejman, ředitel v. v. v Železnici (č. 19, 13.279; č. 21, 5691); Bohumil Řezáč, prof. g. v Nov. Bydžově (č. 22, 21.081); Jos. Soukup, zástupce přednosty Zemědělské rady v Praze (č. 42, 7202); Anna Stavařová, prof. v Opavě (č. 16, 1152); Terezie Steppanová, PhC. v Praze (č. 6, 1599; č. 41, 1288; č. 46, 1596); Ferd. Stocký, tajemník Akad. domu v Praze (č. 18, 16.137); Jaroslav Svoboda, fin. adjunkt v Bratislavě (č. 32, 8100); Antonín Šašina, prof. g. v Nov. Bydžově (č. 14, 13.948); Jar Šťuřík, odb. učitel v Napajedlech (č. 9, 13.200; č. 52, 1070); Ant. Šťuříková, choť odb. učitele v Napajedlech (č. 53, 10.996); Fr. Trnka, prof. v. v. v Praze (č. 26, 9220); Josef Váca, odb. učitel v Klimkovicích (č. 31, 7020); Bohumil Veselý, ředitel měšť. školy v Písařově (č. 39, 471); Rudolf Zelenka, berní úředník v Praze (č. 38, 604); dr. Alois Získal, prof. g. v Praze (č. 1, 9103).

Úhrnem bylo od 1. května 1930 do 31. prosince 1930 odevzdáno 338.163 lístků.

Naše řeč, volume 15 (1931), issue 1, pp. 20-23

Previous Quido Hodura: Mlází

Next Kurs správné češtiny