Časopis Naše řeč
en cz

Nádba

[Answers]

(pdf)

-

(V, 270) O tomto slově nás došly tyto zprávy, jež potvrzují, že jeho význam není vyhraněn s žádoucí určitostí ani tam, kde žije. »V Litenčicích u Kroměříže se říká »měl jsem to pole v nádbě«, t. j. »na paměti s úmyslem koupiti je při vhodné příležitosti« (Dr. J. Ovečka S. J. v Bubenči u Prahy). »Také v nářečí dolnobečevském (u Přerova) je toto slovo známo, zpravidla v tvaru v nádbě; říká se »mám něco v nádbě«, ve smyslu: naději se něčeho, očekávám něco, doufám, že něco dostanu« (řed. r. gymn. v Uh. Hradišti Jos. Bartocha).

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 4, p. 127

Previous Kůlna

Next Obrtlík