Časopis Naše řeč
en cz

Kůlna

[Answers]

(pdf)

-

(J. R.) je odvozenina slova kolo a má tvary příbuzné se stejným významem i v jiných jaz. slov. (pol. kolnia, slovin. charv. kolnica). Mn. č. kola v jazycích jsl. i v st. češt. (tak i v tvaru kolesa) znamená také »vůz«; podle toho byla »kůlna« pův. přístřeší na vozy. Tvar s ů je obvyklejší a asi i správnější než kolna (také Pravidla jej uznávají); o bylo snad oprávněno v 2. p. mn. č. (do kolen), kde je v slabice otevřené. Býval i tvar kólně (kůlně), jakož v podobných slovech i jinde se střídávají koncovky -na, -ně (-ňa); v. V, 189; někde se tak říká posud (mor. kulňa).

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 4, p. 127

Previous Kudla

Next Nádba