Časopis Naše řeč
en cz

Košice

[Short articles]

(pdf)

-

Dr. Jožo Martinka zpracoval svůj výklad místního jména Košice, o němž jsme se zmínili 12, 214, podrobně v Slovenských pohľ. 46, 308 až 320. Uvádí a právem zamítá dřívější výklady z lat. osobního jména Cassius, z maďarštiny a z němčiny, vykládá také něm. jméno Kaschau, v němž by podle jeho soudu mohlo vězeti zaniklé sloven. jméno Košová. Zmiňuje se i o možnosti vykládati jméno Košice známým způsobem jako patronymickou odvozeninu osobního jména Koša, jehož doklady hledá v listinách z r. 1138 a 1214, ale drží se především výkladu ze jména rákosovité rostliny Scirpus lacustris L., sloven. košica (s odvozenými hromadnými jmény košičie, košíča, košičina). Zajímají nás zejména podrobné zprávy o bažinatém rázu okolí slovenských Košic i poznámky o vzhledu a užitku košice; neméně poznámky o příbuzných místních jmenech na území polském (Koszyce), českém, charvátském (Košice), v Bukovině (Koszezuja), v Bulharsku (Košov) a j. Redakce přidala poznámku, podle níž ve jméně Košice vidí tvar patronymický; tento výklad by měl býti doplněn doklady osobního jména Koša (nebo jména podobného) i z oněch slovanských krajů, v kterých se místní jméno Košice také objevuje. Z našich Košic zejména Košice u Plané nad Lužnicí by bylo lze chápati způsobem Martinkovým; leží sice na kopci, ale pod nimi je kraj bažinatý.

Naše řeč, volume 14 (1930), issue 7, p. 164

Previous Jiří Haller: Kronika z konce tisíciletí

Next Krojovaný