Časopis Naše řeč
en cz

Platiti za něco

[Answers]

(pdf)

-

(J. K.) V N. Ř. III, 40 jsme napsali, že rčení »platiti za něco« není české (vzniklo podle něm. für etwas gelten). Měli jsme určitěji říci, že se to týká jen vět, kde toto rčení znamená »býti pokládán za něco«. Kde jsou významy jiné, je vazba ta [94]správná. Tak, jak plyne i z našeho výkladu III, 33, je-li řeč o skutečném placení (Bartoš se směje v Nové rukověti 190 větě »můj přítel platí za bohatého«: Toť hodný blázen! Bohatý může za sebe platiti sám); a také, kde platiti znamená tolik co »míti platnost«, kde tedy sloveso platiti lze beze změny významu zaměniti tímto rčením, nebo předložku »za« slovem »jako«. Správné jsou tedy věty jako »pozvánka platí za vstupenku« = má platnost vstupenky, platí jako vstupenka, »nařízení platí za zákon«.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 3, pp. 93-94

Previous Pět

Next Pochodeň