Časopis Naše řeč
en cz

Pochodeň

[Answers]

(pdf)

-

(F. J.) Starší tvar v 1. p. jedn. č. byl pochodně (tak má ještě Kralická bible), právě tak, jako se říkávalo také ta dásně, povodně, Viedně, stráže, věže atd. Ale tvary ty dávno zanikly; mají-li tvar »pochodně« na př. slovník Jungmannův nebo Kottův, byl to již za jejich dob tvar zastaralý. A vnucovati jazyku, co v něm dávno zahynulo, je stejná chyba jako zbytečné novotaření.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 3, p. 94

Previous Platiti za něco

Next Ryzí