Časopis Naše řeč
en cz

Herzegovinský tabák

[Answers]

(pdf)

-

Spisovatel, jehož jméno je drahé každému českému čtenáři, upozorňuje nás »na naši tabákovou režii, která vydává pravda málo a velmi drahého kuřiva, za to však jazykové květy přelibé vůně. Před převratem se balíčky cigaretového tabáku ovšem honosily nápisem německým, na př. »Feiner Herzegowina-Rauchtabak«, ale po stranách obalu se krčil osmerý překlad do zemských jazyků. Překlad polský, charvátský, vlašský atd. byl správný, překlad český jest tento: »Jemný hercegovinský tabák ku kouření«. Zastyděl jsem se, když jsem to po prvé četl, ale venkoncem jsem se nedivil; byl bych se spíše podivil, kdyby takový tabákový ouřada byl věděl něco o kuřlavém tabáku. Rauchtabak musí býti Tabak zum Rauchen, s této strany jinak přeložit nelze než »tabák ku kouření«. Československý jeho nástupce nemohl ovšem zůstati za svým c. k. předchůdcem. I jemu posvítila bývalá c. k. němčina do mozečku. »Tabák ku kouření« zmizel s obálky, ale za to se objevil nápis »Jemný herzegovinský tabák«. Jak pak jinak než herzegovinský, když přece rakouská úřední němčina píše Herzegowina a nikoli Hercegovina? Škoda, že její věrný sluha neužil také dvojitého w. Doporučuje se mu, aby psal také zibule, zeler a zínové nádobí.«

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 3, p. 90

Previous Fotografie

Next Husinec