Časopis Naše řeč
en cz

Fotografie

[Answers]

(pdf)

-

(K. B.) Slova fotografie nelze nahraditi slovem snímek, protože slovo snímek má význam širší, znamenajíc zpravidla věrný otisk, reprodukci obrazu, písma atd., mechanicky provedený. Proto, užívá-li se slova snímek o fotografii, připojuje se zpravidla »fotografický« (snímek). Je tedy nejlépe přestati na mezinárodním slově fotografie, fotograf (m. snímkář). Výrazy »jsem na té podobence dobře vzat n. odebrán« nejsou správné; »vypodobněn« ano.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 3, p. 90

Previous Cyklistický

Next Herzegovinský tabák