Časopis Naše řeč
en cz

Husinec

[Answers]

(pdf)

-

(V. P.) K výkladu jména Kolínec poslal tazatel redakci upozornění farního úřadu v Husinci, že jméno Husinec není po Husovi, ježto prý není historicky dokázáno, že by se byl Hus v Husinci narodil, a připojil vysvětlení, že Husinec má jméno od shromaždiště nebo tržiště husí, které se odtud Zlatou stezkou do Bavor vyvážely. To je ovšem omyl na omyl. Husinec zajisté nemá jméno po mistru Janu Husovi, nýbrž, jak známo, naopak: mistr slul Jan z Hu[91]since, kratčeji Hus; mimo to se připomíná Husinec podle Sedláčka již r. 1359. Také nebylo v N. Ř. pověděno, že při výkladě jména Husinec (a Husín) z osobního jména Hus je mysliti na mistra Jana; jeť jméno Hus dosvědčeno již před Husem. Výklad o shromaždišti husí je najisto nesprávný a vybájený.

Naše řeč, volume 4 (1920), issue 3, pp. 90-91

Previous Herzegovinský tabák

Next I s kůží