Časopis Naše řeč
en cz

Jednota

[Short articles]

(pdf)

-

(J. P.) V názvech spolků jako »zpěvácký spolek Lukes« (nebo »Lukes«), »tělocvičná jednota Sokol« (»Sokol«) jsou vlastními jejich jmény slova Lukes, Sokol; slova před nimi stojící jsou jen vysvětlující přívlastky, právě tak jako tomu je ve výrazech jako »hlavní město Praha«, »pojišťovna Praha« (»Praha«). Mluvíme-li s lidmi, o nichž předpokládáme, že vědí, o kterém zpěváckém spolku atd. je řeč, spokojíme se, chceme-li, pouhým přívlastkem, který tím se ještě nestává vlastním jménem; píšeme tedy »teď půjdu do zpěváckého spolku« (nebo i jen »do spolku«), »do pojišťovny«, občan z předměstí jde »do města«, a podle toho tedy píšeme i na př.: »Organisace (Sokolstva) se dělí na župy, okrsky a jednoty«. Jinak ovšem, je-li slovo Jednota přímo jménem anebo částí jména spolku, na př. »Jednota umělců výtvarných«.

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 5, p. 118

Previous Denní pořad, denní pořádek

Next Kráva

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1