Časopis Naše řeč
en cz

Denní pořad, denní pořádek

[Short articles]

(pdf)

-

(V. W.) neříkají jen Němci (Tagesordnung), nýbrž s týmž významem i na př. Francouzi a Angličané (ordre du jour, order of the day), Němci sami si slovo Tagesordnung utvořili podle výrazu franc. a již proto nelze se domnívati, že by Tag zde neznamenalo den, [118]nýbrž jednání, rokování (podle slova tagen, jež ostatně do něm. spis. řeči zavedl ze švýcarské mluvy teprv Schiller). Proto by nebylo správné žádati, aby se u nás říkalo »pořad jednání, rokování«.

Naše řeč, volume 13 (1929), issue 5, pp. 117-118

Previous Z našich časopisů

Next Jednota