Časopis Naše řeč
en cz

Jednota

[Drobnosti]

(pdf)

-

(J. P.) V názvech spolků jako »zpěvácký spolek Lukes« (nebo »Lukes«), »tělocvičná jednota Sokol« (»Sokol«) jsou vlastními jejich jmény slova Lukes, Sokol; slova před nimi stojící jsou jen vysvětlující přívlastky, právě tak jako tomu je ve výrazech jako »hlavní město Praha«, »pojišťovna Praha« (»Praha«). Mluvíme-li s lidmi, o nichž předpokládáme, že vědí, o kterém zpěváckém spolku atd. je řeč, spokojíme se, chceme-li, pouhým přívlastkem, který tím se ještě nestává vlastním jménem; píšeme tedy »teď půjdu do zpěváckého spolku« (nebo i jen »do spolku«), »do pojišťovny«, občan z předměstí jde »do města«, a podle toho tedy píšeme i na př.: »Organisace (Sokolstva) se dělí na župy, okrsky a jednoty«. Jinak ovšem, je-li slovo Jednota přímo jménem anebo částí jména spolku, na př. »Jednota umělců výtvarných«.

Naše řeč, ročník 13 (1929), číslo 5, s. 118

Předchozí Denní pořad, denní pořádek

Následující Kráva