Časopis Naše řeč
en cz

Dejkati

[Answers]

(pdf)

-

(R. Š.) O tomto slově bylo již psáno v N. Ř. I, 224. — Výkladu, že jméno Bříště pochází od »břísti« (broditi se), vadí ta okolnost, že v dokladech starších, v naší poznámce V, 85 citovaných, bývá zpravidla psáno Břieštie (s dvojhl. ie), nikoli Břístie, jak bychom při tomto výkladě očekávali. I toto jméno se ovšem v Čechách vyskytuje: je to Břístie (psáno Brzistie a p.), nyní Bříství (ves u Čes. Brodu); také apelativum břístí = brod je doloženo.

Naše řeč, volume 6 (1922), issue 1, p. 26

Previous Co se nestalo!

Next Hodějovice