dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Kuří oko

[Answers]

(pdf)

-

(8, 28; ing. K. P. a A. W.) Výklad něm. slova Hühnerauge ze staršího hürnen (stněm. hurnîn) Auge = rohové oko s poukazem na frc. cor (= vl. roh) je příklad etymologie možné (změnu hürnen, hörnen, hornen v Hühner bychom pochopili lidovou etymologií, která slovo původní spojila s cizí slovní rodinou), která však nedochází potvrzení v jazykových dějinách. V Grimmově ani ve Weigandově slovníku nenalézáme zprávy, že by se v němčině od nejst. známého dokladu (1501) bylo kdy říkalo jinak než hunerauge, Hühnerauge. Bylo prý u nás již navrženo, aby se kuřímu oku slušněji říkalo způsobem polským (nagniotek) náhnětek (Poláci říkají také odcisk = odtisk); pochybujeme, že se tak podaří vytlačiti k. o., na kterémž slově přece nic neslušného není. Také Poláci říkají (vedle nagniotek, slova spíše lékařského) kurze oko. Je to chorv. kurje oko, podle záhřebského akadem. slovníku napodobenina slova něm.; totéž slovo znamená tam i drchničku (Anagallis, asi podle kulatých tobolek), vraní oko (podle plodu, jako slovo naše), čemeřici (Helleborus).

Naše řeč, volume 8 (1924), issue 8, p. 249

Previous Do rukou, k rukám

Next Městys