Časopis Naše řeč
en cz

Kod

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. R.), jejž mají podle Nár. l. (11. února 1925) severoamerické i jiné policejní úřady, je soupis (frc., angl. code ‚zákoník, seznam‘, z lat. codex, caudex, pův. ‚pařez, svazek navoskovaných prkének ku psaní‘, pak ‚kniha‘) šifrových slov se smluveným tajným významem k písemnému, telegrafickému, telefonickému a j. podávání zpráv (i v světové válce byla pod. smluvená slova smyslu známého jen jednotlivým osobám).

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 5, s. 158

Předchozí Individuum

Následující Kuřím