Časopis Naše řeč
en cz

Zvírotice

[Hovorna]

(pdf)

-

(F. K.) nelze odvozovati od slovesa zírati (kde by se v tom jméně bylo vzalo v?). Původní tvar podle Sedláčka byl Zvířetice (jako jméno stejnojmenné vsi u Bakova). A jako je jméno Kojetice odvozeno od osobního jména Kojata, předpokládá Sedláček i pro Zvířetice osobní jméno Zvířata, odvozené příponou -(j)ata, u osobních jmen starých velmi oblíbenou. — Vkách (vkách na to umřel) je příslovce kách, o němž jsme vykládali 8, 94, s předložkou v předraženou podle jiných výrazů příslovečných tak jako v slovech vloni (m. loni), vdruhdy (m. druhdy) vstoje, vleže atd.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 1, s. 32

Předchozí Za dobré

Následující Jaroslav Dvořáček: Pomíchané metafory