Časopis Naše řeč
en cz

Rychlost, zrychlení

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. F.) Mezi výrazy »vlak se pohybuje rychlostí 30 km« a »vlak se rozjíždí se zrychlením ½ m« je po našem soudu jistý významový rozdíl. V prvním případě jde prostě o vyjádření způsobu (míry) pohybu, v témže asi smyslu, jako když říkáme, že někdo jde krokem, běží úprkem, vráží do něčeho celou silou; proto je tu na místě instrumentál. V druhém případě jde spíše o průvodní zjev v tom smyslu, že se vlak rozjíždí a při tom se zrychluje v pravidelných časových úsecích vždy o ½ m; právě tak bychom asi řekli, že vlak dojíždí s velkým zpožděním, že se vítr vzmáhá s rostoucí prudkostí atd. Na rozdíl od případu prvního, kde stojí vedle sebe děj a způsob (míra) děje, jde v případě druhém o dva děje probíhající současně vedle sebe: rozjíždění a zrychlování. Této souběžnosti odpovídá právě předložka s. Přiznáváme ovšem, že se v praxi jazykové tento dosti subtilní rozdíl nedodržuje, a že říkáme sice »vrazil do toho vší silou«, ale také »se vší prudkostí«. Rozdíl mezi oběma výrazy v čelo položenými (rychlostí — se zrychlením) zdá se však v jazyce ustálen, a protože vyhovuje i pojmově, nebylo by dobře jej stírati.

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 1, s. 30

Předchozí Restrikce

Následující Satiristický