Časopis Naše řeč
en cz

Choditi s Kornelem

[Hovorna]

(pdf)

-

(V. M.) V Komenského Labyrintě světa kap. 8, 1 (ve vyd. brněnském 15, 206) se čte: »Takž pohledím a vidím sic některé smáti se, výskati; ale vidím také jiné sklopě hlavu s Kornelem choditi, vrtěti se, sem i tam potrhovati, zase coufati, trápiti se, nespati, nejísti, třeštiti se také.« K výrazu »s Kornelem (choditi)« poznamenává vydavatel (J. V. Novák) pod čarou »s nachýlenou hlavou (vysvětlení nejasné).« »S Kornelem choditi« je patrně slovní hříčka toho způsobu jako »honiti Davida« (dáviti) a jejím základem je asi výraz »zkormouceně (dial. také skornouceně) choditi.«

Naše řeč, ročník 9 (1925), číslo 1, s. 26

Předchozí Dr.

Následující Ideál, idól