Časopis Naše řeč
en cz

Pád

Vcp. (= Josef Vycpálek)

[Drobnosti]

(pdf)

-

Pád bývá za něm. Fall, kde čeština má způsoby jiné, jako:

1. Rozčilující pád udál se těchto dnů v Ploješti (M. 31., 243.) = rozč. věc; to se stanou pády, že člověk žasne = věci; neosvědčuje se vždy v podobných pádech výpočet dobrodinců lidstva = v podobných případech.

2. V pádu potřeby (im Bedürfnisfall) — v čas potřeby (Sterz. Něm.-čes. sl.), v potřebu n. bylo-li by potřeba; prosím, v pádu sebe menší potřeby byste s důvěrou na mne se ráčil obrátiti (Roko Brad.) = prosím, abyste se při sebe menší potřebě ráčil na mne obrátiti; připojuji též seznam knih pro pád potřeby (R. Promb.) = pro možnou potřebu, n. kdybyste čeho potřeboval; v pádu nouze (im Notfall) = v čas nouze (Sterz. Něm.-č. sl.), v nouzi, kdyby nastala n.; v pádu nepříznivého počasí bude výlet o týden později — za n. p. nebo bylo-li by n. nastalo-li by nepříznivé poč.; v pádu nepříznivého počasí bude koncert v sále = za nepříznivého počasí koncert bude v s.; vyhovíme jen v tom pádě, že pan sběratel… (J. R. Vil.) = jen tehdy, když… v tomto pádě nepovoluj = je-li tomu tak; v pádu onemocnění bych nepřišel = kdybych se roznemohl, nepřišel bych n. onemocně, bych nepřišel; prosím, abyste zaplatil, v pádu opačném bych žaloval = sic, jinak bych žaloval; v pádu koupě zaplacené nájemné se odúčtuje = při koupi n. po koupi n. kdyby kdo koupil; mnoho-li třeba hned složiti v pádu koupě = kolik třeba zaplatiti, kdybyste to koupil n. při kupu; v pádu nepřihlášení se k dědictví by se pozůstalost tato projednala… = kdybyste se nepřihlásil; v pádu objednávky račte udati číslo ceníku = při objednávce n. budete-li objednávati…

3. V pádu-li mně do 3 dní nezaplatíte = nezaplatíte-li mně…; vpádu-li by bylo náhodou něco třeba = kdyby bylo čeho třeba.

4. V pádu, že byste onen koncert nemohli pořádati, prosím… = kdybyste nemohli…; vrátiti nástroj v pádu, že by nekonvenoval = kdyby nevyhovoval…

5. Na každý pád n. dokonce každopádně = každým způsobem, každou měrou, buď jak buď, děj se co děj, stůj co stůj, najisto, jistě a p.

[152]6. Na žádný pád, žádným pádem n. dokonce žádnopádně = žádným způsobem, žádnou měrou, žádnou věcí, živou věcí, nikterak, za nic, ne a ne, naprosto ne, dokonce ne a p. Na př.: Živou věcí mě nechtěli z domu pustit (lid.); žádnou věcí tomu nechce (lid.); že do toho živou mocí nemůže trefit (lid.); žádnou věcí že prý to nepude (lid.); nechtěl od pana Ř. žádnou věcí jít (lid. rychn.). Ač to všecko již František Bartoš vytýkal ve svých Rukovětech a ve své Skladbě, přece pořád se proti tomu hřeší.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 5, s. 151-152

Předchozí Máme-li české názvosloví námořnické?

Následující Vcp. (= Josef Vycpálek): Rozpadati se