Časopis Naše řeč
en cz

Vánoce

[Hovorna]

(pdf)

-

(B. M.) Píší-li se vánoce, velikonoce podle Pravidel českého pravopisu s malým písmenem, tím spíše jest psáti také vánoční, velikonoční svátky s písmenem malým.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 10, s. 313

Předchozí Týkati se

Následující Vrapy, vrápky