Časopis Naše řeč
en cz

»Vykolejiti«

[Drobnosti]

(pdf)

-

Nedávné neštěstí na dráze u Brandýsa n. O. dalo našim novinářům příležitost, aby mluvili o »vykolejení« rychlíku: »Rychlík vykolejil«. Ale »nehoda tato ještě šťastně dopadla, stroj zůstal na kolejích, ostatní vozy však vykolejily«. Máme staré, dobré slovo vyšinouti se, kterého naši předkové užívali o předmětech i osobách, jež se dostaly se svého pravého místa, a toto slovo se v nové době ustálilo i o nehodách železničních; komu to není dosti zřetelné, může říci po česku, že vlak vyjel z kolejí. Ale někdo pocítil, že němčina má »entgleisen«, slovo odvozené od Geleise, honem je natřel na česko (ale špatně: »vykolejiti«, kdyby to bylo slovo české, znamenalo by asi »vytlačiti z kolejí«, a aspoň měl říci »vykolejiti se«), a kde kdo se ovšem snaží, aby »nevykolejil« z šlépějí šťastného vynálezce nového slova.

Naše řeč, ročník 1 (1917), číslo 5, s. 149

Předchozí »Semišový« kartáč

Následující F. V. K.: Ještě o cizích slovech