Časopis Naše řeč
en cz

Bohemistické disertace roku 2020

Martin Beneš, Ondřej Dufek, Michal Hořejší, Martina Rybová

[Recenze a zprávy]

(pdf)

Dissertations on the Czech Language from 2020

Dissertations on the Czech Language from 2020

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
naserec@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 5

Předchozí Tereza Kopecká: Nová kniha o volyňské češtině

Následující Petr Čornej: Vzpomínka na Radoslavu Kvapilovou Brabcovou