Časopis Naše řeč
en cz

Z jazykové poradny

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

Dotaz
Chtěla bych vás požádat o rozbor věty z firemní mailové komunikace: „… čerpání řádné dovolené pracovníků podílejících se na smluvním výzkumu, respektive způsob financování náhrad za tuto dovolenou, právě bylo příčinou záporné bilance…“ Je možné na základě formulace této věty jednoznačně konstatovat, co bylo příčinou záporné bilance?

Odpověď
Příčinu záporné bilance pouze na základě této formulace jednoznačně určit nelze. Nejednoznačnost je způsobena dvojí možnou interpretací výrazu respektive. Podle Nového akademického slovníku cizích slov má slovo respektive dva významy: 1. přesněji řečeno, vlastně; 2. popřípadě, eventuálně.
Pokud na uvedený text aplikujeme první význam („čerpání řádné dovolené pracovníků podílejících se na smluvním výzkumu, přesněji řečeno způsob financování náhrad za tuto dovolenou, právě bylo příčinou záporné bilance“), říkáme, že příčinou záporné bilance byl způsob financování náhrad za čerpání řádné dovolené pracovníků podílejících se na smluvním výzkumu. Pokud užijeme druhou interpretaci („čerpání řádné dovolené pracovníků podílejících se na smluvním výzkumu, popřípadě způsob financování náhrad za tuto dovolenou, právě bylo příčinou záporné bilance), říkáme, že příčinou záporné bilance bylo buď čerpání řádné dovolené pracovníků podílejících se na smluvním výzkumu, nebo způsob financování náhrad za tuto dovolenou, nebo obojí zároveň – vylučovací poměr je zde redukován na pouhou eventualitu, vzájemně se nevylučuje. Určit, který z významů slova respektive měl autor e-mailu na mysli, bohužel bez dalšího kontextu nedovedeme.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 3

Předchozí Ludmila Uhlířová: Perzister

Následující Jakub Sláma, Radek Šimík: Vztažné věty s relativizátorem jak