Časopis Naše řeč
en cz

Perzister

Ludmila Uhlířová

[Drobnosti]

(pdf)

On the Czech word perzister

A new microbiological term, persister, i.e., a bacterium persisting in the cell, is discussed. It is argued that of its several forms found in scientific texts, the inanimate noun perzister with the suffix -er is the (most) appropriate one.

Key words: animateness, bacterium, inanimateness, suffixation, terminology
Klíčová slova: bakterie, neživotnost, sufixace, terminologie, životnost

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

lidauhlirova@seznam.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 3

Předchozí Zdeňka Hladká: 90. narozeniny předního českého dialektologa Jana Balhara

Následující Z jazykové poradny