Časopis Naše řeč
en cz

Slovinská publikace o jazykovém poradenství (a nejen o něm)

Hana Mžourková

[Recenze a zprávy]

(pdf)

Slovenian publication on language consulting (and not just about that)

Recenze knihy Dobrovoljc, Helena – Lengar Verovnik, Tina – Vranjek Ošlak, Urška – Michelizza, Mija – Weiss, Peter – Gliha Komac, Nataša (2020): Kje pa vas jezik žuli? Prva pomoč iz Jezikovne svetovalnice. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 540 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
mzourkova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 3

Předchozí Michal Místecký, Miroslav Kubát: Přepište dějiny české stylistiky: Registr je nový styl

Následující Zdeňka Hladká: 90. narozeniny předního českého dialektologa Jana Balhara