Časopis Naše řeč
en cz

Přepište dějiny české stylistiky: Registr je nový styl

Michal Místecký, Miroslav Kubát

[Recenze a zprávy]

(pdf)

Rewrite the history of Czech stylistics: The register is the new style

Recenze knihy Cvrček, Václav – Laubeová, Zuzana – Lukeš, David – Poukarová, Petra – Řehořková, Anna – Zasina, Adrian Jan (2020): Registry v češtině. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 233 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka FF OU
Reální 5, 701 03 Ostrava
miroslav.kubat@osu.cz, michal.mistecky@osu.cz

Naše řeč, ročník 104 (2021), číslo 3

Předchozí Denisa Hejlová, Soňa Schneiderová, Tereza Klabíková Rábová, Adam Kulhánek: „Užívání necigaret není bez rizika“ aneb Diskurz o zahřívaných tabákových produktech v médiích

Následující Hana Mžourková: Slovinská publikace o jazykovém poradenství (a nejen o něm)