Časopis Naše řeč
en cz

Z jazykové poradny

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

Dotaz
Naše společnost se účastnila veřejné zakázky, v níž však nyní v rámci vyhodnocení narážíme na – z našeho pohledu – dvojsmyslnost jednoho bodu zadávací dokumentace. Podle ní měla být ekonomická kvalifikace prokázána následovně: „Dodavatel doloží roční obrat za poslední 3 předcházející období v minimální výši 350 mil. Kč bez DPH.“ Je možné jednoznačně určit, zda významu věty odpovídá jedna z následujících možností?
(a) jde o roční obrat 350 mil. Kč v každém z oněch tří let (tedy celkově 1 050 mld. Kč)
(b) jde o součet 350 mil. Kč za poslední tři roky (tedy postačuje například 117 mil. Kč pro jednotlivé roky)
V případě dvojznačnosti věty (tedy možnosti obojího výkladu) bychom poprosili o návrh věty tak, aby byla dvojsmyslnost vyloučena.

Odpověď
Jednoznačný závěr z uvedené věty vyvodit nelze. Nešťastné je především umístění spojení v minimální výši 350 mil. Kč bez DPH vzhledem ke zbytku věty. Není zřejmé, zda se částka (v minimální výši 350 mil. Kč bez DPH) syntakticky vztahuje pouze k ročnímu obratu, nebo k ročnímu obratu za poslední 3 předcházející období. Věta tedy skutečně je dvojznačná a přicházejí v úvahu např. tyto dvě možné zjednoznačňující formulace v souladu s variantami uvedenými výše (vycházíme přitom z předpokladu, že účetní období = jeden rok):
(a) Dodavatel doloží, že v každém z posledních 3 předcházejících účetních období dosáhl ročního obratu v minimální výši 350 mil. Kč bez DPH.
(b) Dodavatel doloží, že souhrn ročních obratů za poslední 3 předcházející účetní období dosáhl 350 mil. Kč bez DPH.

Dotaz
Ráda bych Vás požádala o výklad věty: „Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním dalším členem představenstva.“
Vztahuje se zvýrazněná část věty k předsedovi i k místopředsedovi, nebo pouze k místopředsedovi?
Která z následujících variant platí?
(a) jedná a podepisuje vždy předseda + 1 člen nebo místopředseda + 1 člen
(b) jedná a podepisuje předseda (samostatně) nebo místopředseda + 1 člen

Odpověď
Klíčem k významu dané věty je slovo samostatně. To má sice i několik jiných významů, ale v uvedené větě znamená ‚bez cizí pomoci‘. Kdyby se zvýrazněná část citované věty (společně s jedním dalším členem představenstva) vztahovala k předsedovi i k místopředsedovi, jak říká interpretace (a) výše, dostali bychom spojení „[...] je oprávněn jednat a podepisovat [...] samostatně předseda představenstva [...] společně s jedním dalším členem představenstva“. To by nedávalo smysl – slova samostatně a společně by tu byla v dokonalém rozporu. Z toho důvodu se domníváme, že zvýrazněná část uvedené věty (společně s jedním dalším členem představenstva) se vztahuje pouze k místopředsedovi, a že citovaná věta má proto význam uvedený v interpretaci (b). Podle znění citované věty tedy za společnost jedná a podepisuje buď předseda (samostatně), nebo místopředseda + 1 člen.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 3

Předchozí Hana Mžourková: Tvořilka

Následující Jan Dvořák: The emerging definite article ten in (informal spoken) Czech: a further analysis in terms of semantic and pragmatic definiteness