Časopis Naše řeč
en cz

Kategorizace v lingvistice: spiritus agens nového poznání?

Jan Křivan

[Články]

(pdf)

Categorization in linguistics: a spiritus agens of new findings?

The paper deals with (meta)linguistic categorization and its role in linguistic/grammatical research. Following the presentation of the starting point on how to assess distinct categorizations, it is shown how the absence or presence of theoretical positions on categorization in languages (structuralism, generativism, usage-based approaches) affects linguistic descriptions, and examples of inconsistencies are also presented. Subsequently, it is suggested a new categorization perspective can be used to overcome existing categorizations. The paper also presents the position that the study of language concerns causal processes applied in multiple frames and concludes that doing distinct and compatible categorizations can truly serve as a spiritus agens of new findings in linguistics.

Key words: categorization, frames of language, linguistic methodology, metalinguistics, usage-based linguistics
Klíčová slova: jazykové rámce, kategorizace, lingvistická metodologie, lingvistika založená na užívání jazyka, metalingvistika

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
krivan@ujc.cas.cz

Ústav teoretické a komputační lingvistiky FF UK
Celetná 13, 110 00 Praha 1
jan.krivan@ff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 103 (2020), číslo 1-2

Předchozí Jan Chromý: Předmět gramatického výzkumu a jeho závislost na teoretickém rámci

Následující Radek Čech, Pavel Kosek, Ján Mačutek, Olga Navrátilová: Proč (někdy) nemíchat texty aneb Text jako možná výchozí jednotka lingvistické analýzy