Časopis Naše řeč
en cz

Ty jo!!! Fakt dost dobrá knížka o bezva tématu aneb Jak hodnotíme v češtině

Radek Čech

[Recenze a zprávy]

(pdf)

Oh wow!! A really very good book on an awesome topic or How we evaluate in Czech

Recenze knihy Veselovská, Kateřina (2017): Sentiment Analysis in Czech. Praha: Ústav formální a aplikované lingvistiky, 159 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka FF OU
Reální 5, 701 03 Ostrava
cechradek@gmail.com

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 3

Předchozí Václava Musilová, Veronika Nováková: Saturnin dvakrát jinak: Příspěvek k identifikaci autora

Následující Martin Beneš, Ondřej Dufek, Martina Rybová, Michal Hořejší: Bohemistické disertace roku 2018