Časopis Naše řeč
en cz

Koncepce Akademického slovníku současné češtiny z hlediska uživatele

Iva Nebeská

[Recenze a zprávy]

(pdf)

On the conception of Academic Dictionary of Contemporary Czech from the users’ point of view

Recenze knihy Kochová, Pavla ‒ Opavská, Zdeňka (eds.) (2016): Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 239 s.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

iva.nebeska@seznam.cz

Naše řeč, ročník 102 (2019), číslo 1-2

Předchozí Mária Imrichová: Poznámky o lexikografických úskaliach pri spracovaní terminologického slovníka na príklade Slovníka právnických termínov pre verejnosť

Následující Oldřich Uličný: Nový akademický výkladový slovník současné češtiny se představuje