Časopis Naše řeč
en cz

Nářečí v českém překladu Falletova románu La soupe aux choux (Zelňačka)

Zina Komárková

[Články]

(pdf)

Dialects in the Czech Translation of Fallet’s La Soupe aux choux

In translating the novel La Soupe aux choux (Cabbage Soup) into Czech (as Zelňačka), the main problem seems to lie in the creation of an adequate equivalent of the stylized speech of the French villagers from the Bourbon area. A traditional territorial dialect (above all from Moravia or Silesia) would imply a false location, therefore it proved useful to primarily combine language means belonging to multiple sub-groups of the so-called Czech dialects in the narrower sense, and to supplement this base with some less current elements (e.g. from Moravian
dialects).

Key words: Czech, French, dialect, folk speech, translation, René Fallet, literary translation
Klíčová slova: čeština, francouzština, dialekt, lidová mluva, překlad, René Fallet, překlad literárního textu

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Veveří 97, 602 00 Brno
komarkova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 101 (2018), číslo 1

Předchozí Radka Holanová: E-mailová komunikace pacientů s lékaři aneb Korťáky se mažou na noc

Následující Jiří Rejzek: Slovenský etymologický slovník