Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of Academy of Sciences of the Czech Republic on the question of meaning and intelligibility of a vulgar phrase "vysere se motor" (the engine turns fucked up) in a warranty claim.

Dotaz:

Klient, kterého zastupuji, zakoupil ojetý vůz, který však po uplynutí jisté doby začal vykazovat vady, a tak se rozhodl, že bude automobil reklamovat. V reklamačním dopise (viz níže) popisuje vady vozu způsobem nikoliv pravopisně správným, přesto však – podle mého názoru – srozumitelným. Žádám tedy o vypracování jazykového rozboru výrazu „vysere se motor“, zejména v kontextu celé věty, v níž je užit. Dále prosím o odpověď na otázku, zda může být podle vašeho odborného názoru průměrnému člověku z výrazu „vysere se motor“ jasné, že je motor poruchový.

Dopis [uvádíme zkrácený v autentické podobě]:

Žadám vas o vyřízení reklamace: Auto které ste dal do bazaru jsem bohužel koupil. (Jak) určitě víte že bylo kazové proto ste ho také dal pryč.

Např: Ruční brzda – spatné lanovody a kostka cena 6000 Kč. Skrat v el. pravá str. parkovačky ve skratu cena 2000 Kč. To vem čert, ale že se vysere motor? To už je moc! Proto žádam kompenzaci (slevu).

 

Odpověď:

Spojení vysere se motor zapojené do kontextu To vem čert, ale že se vysere motor? To už je moc! je podle našeho názoru obecně srozumitelné a je z něj zřetelně patrné, že motor není v pořádku. Sloveso vysrat se se v neformální komunikaci běžně užívá ve významu ‚porouchat se‘, srov. např. internetové doklady vysral se mi muj starej foun, vysralo se mi PC, vysral se mi na motorce regulátor, vysral se mi zářivkovej předřadník apod., tudíž předpokládáme, že běžnému českému mluvčímu bude tento význam a způsob užití znám.

Kromě toho lze význam vysoudit též z celkového kontextu komunikátu. Zaslaný reklamační dopis hned v úvodu explicitně uvádí žádám vás o vyřízení reklamace a poté následuje výčet závad. Proto i kdyby sloveso např. nebylo napsáno čitelně, bylo by možné jeho význam přinejmenším přibližně vyvodit z kontextu.

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 5, s. 276

Předchozí Anna Černá: Sankcionovat

Následující Pavel Machač: Kolik kmitů má české r?