dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Vymýtiti

[Hovorna]

(pdf)

-

(J. Z.) Že vymítiti je mluvnický nesmysl, vykládali jsme již I, 124; víme také, že Nár. listy tak stále píší. Ale víme také, že by bylo marné je přesvědčovati, že vymýtiti a vymítati jsou dvě různá slova, jež mají společnou jen předložku vy- a koncovku -ti; v takových věcech dovedou býti Nár. l. velmi vytrvalé.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 7, s. 224

Předchozí Ve dne

Následující Zhrzený