Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of Academy of Sciences of the Czech Republic on the question on the Czech colloquial noun ségra 'sister' and its evaluation.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 2, s. 112

Předchozí Josef Štěpán: Nový význam slovesa dát a módní frazém to dáš!

Následující Vojtěch Veselý: Ke zpracování některých významových druhů číslovek ve výkladovém slovníku