Časopis Naše řeč
en cz

Ikonicita v mluveném rozhovoru

Richard Ogden

[Články]

(pdf)

Iconicity in spoken conversation

Most studies of iconicity have used decontextualised speech to test whether particular prosodic parameters are hearable as conveying particular types of message. Research into how iconicity functions in conversational data is lacking, partly because those working on conversation have been concerned to explore the social and structural underpinnings of prosody in conversation, while those working on iconicity have tended to do so in using experimental frameworks. In this paper, we review claims about iconicity in literature from phonology and pragmatics, and evaluate these claims through the lens of findings from the study of talk-ininteraction. We will show that many of the claimed functions of iconicity are handled differently in spoken interaction than is assumed in the literature; and that iconicity only provides weak explanations of many attested [form : meaning] mappings in conversation.

Key words: iconicity, prosody, phonetics, conversation analysis
Klíčová slova: ikonicita, prozódie, fonetika, konverzační analýza

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Department of Language and Linguistic Science, University of York
Heslington, York, YO10 5DD, United Kingdom
richard.ogden@york.ac.uk

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 1, s. 2-18

Předchozí Jan Volín: Za širší pole jazykovědných zájmů

Následující Jakub Kopecký: Poznámky k signalizaci argumentace v jazykové interakci

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1